Filter trainingen

Kengetallen

Continuïteit van de onderneming is erg belangrijk

Office

€ 65,- *

Direct starten

Het bedrijf moet voldoende inkomen genereren om lonen te betalen, investeringen te doen en allerlei andere betalingen en kosten te voldoen. Hiervoor is het gebruik van kengetallen van belang, want deze geven inzicht in de actuele situatie...

Beroepsgerichte communicatie II

Nu gaan wij echt schrijven, luisteren en spreken in de logistiek

Office

€ 65,- *

Direct starten

Als vervolg op Beroepsgerichte Communicatie I is deze module veel meer gericht op het schrijven, spreken en het voeren van gesprekken in de logistiek; allemaal zaken die nodig zijn voor het goed functioneren in jouw werk

Beroepsgerichte communicatie I

Taal gebruik je overal, thuis, met vrienden, op school of de sportvereniging en op je werk

Office

€ 65,- *

Direct starten

Het gebruik van taal is telkens anders en verandert ook vaak. In je beroep communiceer je met andere mensen uit dat beroep en vanuit andere rollen. Wat dat voor jou betekent leer je vooral in deze trainingsmodule.

Schrijven van plannen

Het schrijven van een plan kan pas als je een plan hebt

Office

€ 65,- *

Direct starten

Om tot een plan te komen, doe je eerst onderzoek en verzamel je gegevens. Bij het schrijven van een plan volg je een duidelijke structuur en denk je na over de te bereiken doelgroep: degenen voor wie het plan bestemd is. Je wilt jouw idee...

* Verkooprijs is excl. btw.